Nieuws

Toekomst Hengelhoef beroert Houthalen-Oost.

De komende jaren zal de toeristische site op domein Hengelhoef flink uitbreiden. Om dat mogelijk te maken, stelde het provinciebestuur recent een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op. Nog tot 20 december loopt het openbaar onderzoek in het kader van dit PRUP. De plannen doen alvast flink wat stof opwaaien in de aangrenzende woonbuurten.

Infoavond over leegstand en woonkwaliteit

Wil je weten aan welke voorwaarden een woning best voldoet? Zin om je woning te verhuren? Of op zoek naar renovatiepremies? Infoavond op 9 november brengt je antwoorden.

Oplossing voor servitudewegen in Meulenberg in zicht

De wijk Meulenberg herbergt heel wat kleinere servitudewegen. Deze doorgangspaden worden veelal gebruikt door voetgangers en fietsers van de wijk. Maar al heel wat jaren liggen de paden er verloederd bij. Daar lijkt nu eindelijk een positieve verandering in te komen.

S&D krijgt gehoor: versnelde vervanging asbesthoudend waterleidingsnet

Heel wat oudere waterleidingen in Houthalen-Helchteren zijn nog opgebouwd uit buizen die asbestvezels bevatten. Door de ouderdom komen er steeds meer lekken in deze leidingen. S&D wil een snelle verbetering van de leidingen en trok aan de alarmbel. De partij krijgt nu gehoor.

Exploitatiebudget 2018 kerkfabrieken vastgesteld

Om de werking van de verschillende kerken in onze gemeente te financieren, kunnen de kerkfabrieken gebruik maken van een exploitatietoelage vanuit het gemeentebestuur. Voor 2018 wordt in totaal 194.934 euro hiertoe voorzien.

Armoedecijfers blijven hoog in Houthalen-Helchteren

De meest recente cijfers over armoede in onze gemeente, tonen aan dat het probleem nog steeds groot is. Hoog tijd om hier grondig bij stil te staan...

Hittegolf of niet: verwarming CC Oost blijft volop draaien

S&D gemeenteraadslid Vera Miczka kaartte op de voorbije gemeenteraad het probleem met de verwarmingsinstallatie in het cultuurcentrum 't Park in Houthalen-Oost aan.

Proefboringen REMO-stort zorgen voor geurhinder

Proefboringen op het REMO-stort zorgden de voorbije weken voor geurhinder. S&D zocht het uit en legde het probleem op tafel in de gemeenteraad.

S&D legt voorstel voor opmaak gemeentelijk asbestplan op tafel gemeenteraad

Aanstaande woensdag vindt de gemeenteraadszitting van mei plaats in Houthalen-Helchteren. Eén van de bespreekpunten op de agenda is de invoering van een gemeentelijk asbestplan. De S&D-fractie agendeerde dit punt.

Eindelijk bijkomende ingrepen in Groenstraat om wateroverlast in te dijken

Extra aantakking van de riolering in de Groenstraat op deze van de Grote Baan moet wateroverlast bij hevige regenval vermijden.

BUUR Houthalen-Helchteren

p/a Stijn Van Dingenen
Hortensiastraat 8 1/1
B- 3530 Houthalen-Helchteren
info@buur.co

Telefoon

0475 97 19 19 (Stijn - S&D)
0475 38 14 16 (Maarten - Open VLD)
0474 50 86 18 (Guido - cultuurpartner SEND)

Email

Info: info@buur.co