Nieuws

Opvallend veel ambtshalve schrappingen

Stel, je komt als persoon in geen enkel bevolkingsregister meer voor. Je hebt geen adres en bent ambtshalve geschrapt. Virtueel besta je dan niet meer in onze maatschappij. De voorbije twee jaar zijn er in Houthalen-Helchteren meer dan 250 personen op deze manier van ambtswege afgevoerd in de registers. Een opvallend hoog aantal...

S&D en SEND helpen u bij het invullen van uw belastingbrief

Op woensdag 17 juni en vrijdag 19 juni helpen vrijwilligers van SEND en S&D u samen met professionele consulenten van INSURIO bvba met het invullen van uw belastingbrief. Iedereen is welkom.

Politie start met quadteam

Politieacties op onherbergzaam terrein zoals in bossen en velden, zijn niet altijd makkelijk. Om in de toekomst ook tijdens zulke acties beter te kunnen optreden, gaat de politie MidLim van start met een heus quadteam.

Verhoogde afvalfactuur en inning door Limburg.net zorgen voor vragen, klachten en bezwaren.

Het gemeentebestuur besliste vorig jaar om de inning van de huisvuiltaks te laten uitvoeren door Limburg.net. De instap in dit inningssysteem zorgde destijds voor heel wat vragen bij onze S&D-fractie. Tijd voor een evaluatie.

Hulp bij het invullen van je belastingbrief

Heb jij hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief? Dat kan! De eerste week van juni kan je elke dag terecht in het NAC voor hulp. En wij willen je graag op weg helpen!

Toelichting verkeersingrepen Grote Baan op openbare commissie

De voorbije weken is er veel gezegd en geschreven over komende verkeersingrepen op de Grote Baan. "Maar in de gemeenteraad is dat dossier nooit besproken, dus we kennen de inhoud er niet van", aldus Stijn Van Dingenen. "Op onze vraag zal er uiteindelijk dan toch zo'n dossiertoelichting komen, en wel op woensdag 27 mei 2015 om 19.30 uur in de openbare gemeenteraadscommissie. Iedereen mag dit bijwonen."

Verlenging afslagstrook Helchteren

De komende maanden gaat AWV Helchteren de afslagstrook op de Grote Baan richting de Helzoldstraat verlengen. Het opzet is om hiermee het doorgaand verkeer komende van Hechtel-Eksel richting Hasselt vlotter te laten doorstromen.

S&D vraagt om geplande verkeersingrepen Grote Baan definitief te schrappen

Ter verbetering van de doorstroming op de Grote Baan, plant minister Weyts de komst van een tijdelijke brug met rotonde aan het kruispunt Koolmijnlaan/Grote Baan, alsook een aantal ingrepen aan het kruispunt van Helchteren. Maar zijn die geplande maatregelen wel zinvol en deugdelijk? En welke gevolgen hebben de maatregelen, die trouwens de steun krijgen van ons gemeentebestuur, voor u als inwoner? S&D trok op onderzoek uit en heeft terechte bedenkingen....

Nieuwe ruiter- en menroute in onze gemeente

Zopas werd een gloednieuwe ruiter- en menroute in Houthalen-Helchteren geopend. De route van 9 km brengt je via Kelchterhoef naar het militair domein.

Leuke kermisactie voor personen met een beperking

Tijdens de mei-kermis in Houthalen-Centrum worden inwoners met een beperking extra verwend...

BUUR Houthalen-Helchteren

p/a Stijn Van Dingenen
Hortensiastraat 8 1/1
B- 3530 Houthalen-Helchteren
info@buur.co

Telefoon

0475 97 19 19 (Stijn - S&D)
0475 38 14 16 (Maarten - Open VLD)
0474 50 86 18 (Guido - cultuurpartner SEND)

Email

Info: info@buur.co